Portaria 2021

PORTARIA 01-2021

PORTARIA 02-2021

PORTARIA 03-2021

PORTARIA 04-2021

PORTARIA 05-2021

PORTARIA 06-2021

PORTARIA 07-2021

PORTARIA 08-2021

PORTARIA 09-2021

PORTARIA 10-2021

PORTARIA 11-2021

PORTARIA 12-2021

PORTARIA 13-2021

PORTARIA 14-2021

PORTARIA 15-2021

PORTARIA 16-2021

PORTARIA 17-2021

PORTARIA 18-2021

PORTARIA 19-2021

PORTARIA 20-2021

PORTARIA 21-2021

PORTARIA 22-2021

PORTARIA 23-2021

PORTARIA 24-2021

PORTARIA 25-2021

PORTARIA 26-2021

PORTARIA 27-2021

PORTARIA 28-2021

PORTARIA 71-2021

PORTARIA 72-2021

PORTARIA 73-2021

PORTARIA 74-2021

PORTARIA 75-2021

PORTARIA 76-2021

PORTARIA 77-2021

PORTARIA 78-2021

PORTARIA 79-2021

PORTARIA 80-2021

PORTARIA 81-2021

PORTARIA 82-2021

PORTARIA 83-2021

PORTARIA 84-2021

PORTARIA 85-2021

PORTARIA 86-2021

PORTARIA 88-2021

PORTARIA 89-2021

PORTARIA 90-2021

PORTARIA 91-2021